Zijn er bijwerkingen?

Over het algemeen zijn er geen bijwerkingen. Sommige mensen kunnen last krijgen van licht hoofdpijn of koorstachtige verschijnselen na de behandeling. Het is belangrijk dat je veel water drinkt voor, tijdens en na de behandeling. Dat kan de bijwerkingen van de behandeling verminderen of geheel voorkomen.

Be the first to comment

Comment on this FAQ