Waarom verandert het water van kleur?


Er ontstaat een reactie tussen de spoel en de zoutoplossing, die een oranje/bruine kleur aan het water geeft. Dit is een natuurlijk proces en ontstaat door:

  • de stroom die door de zoutoplossing gaat
  • mineralen in het water
  • moleculen die op de voeten zitten
  • afvalstoffen die door de voeten worden uitgescheiden
  • metaalmoleculen van de spoel 

Tijdens het elektrolyseproces kan verandering van de kleur en de eigenschappen van het water in het voetenbad optreden. Een aantal factoren spelen hierbij een rol, waaronder de kwaliteit van het water dat voor het voetenbad wordt gebruikt en de verschillende zoutsoorten die worden gebruikt om een optimale geleiding te bereiken.
Verontreinigingen in het leidingwater worden door de elektrolyse aangetrokken of afgestoten door de andere componenten. Leidingwater kan verontreinigd zijn met onder andere: sodium, calcium, magnesium, mangaan, chloor, antimonium, arsenicum, asbest, barium, boron, cadmium, chroom, koper, cyanide, fluor, ijzer, lood, kwik, nikkel, sulfaten, thallium, nitraten, pesticiden, herbiciden, wasmiddelen en organische materialen.
Het proces van elektrolyse verandert niet alleen de PH waarde van het water, maar het kan ook sommige van de bovengenoemde stoffen in het water zichtbaar maken.
Dat is een van de oorzaken van de verkleuringen en voor het vrijkomen van kleine hoeveelheden gassen als zuurstof, waterstof, chloor en zwavel.
Op het metaal van de elektrode in het bad kan door de elektrolyse corrosie optreden, waardoor het water ook kan verkleuren.
De in het bad gedompelde voeten hebben ook hun invloed op het proces. Zij hebben hun eigen PH waarde en op hun oppervlak kunnen parasieten, bacteriën en schimmels aanwezig zijn. De huid kan ook resten zeep, crème en kleurstof bevatten en er zal enige afscheiding zijn uit de talgklieren en van afgestorven huidcellen.
Tenslotte speelt ook de interne conditie van het lichaam een rol die zich in verkleuring van het water kan manifesteren. Het capillaire onderhuidse bloedvatenstelsel, de zweetklieren en andere uitwisselingssystemen van dat grootste menselijke orgaan: de huid, zijn hierbij betrokken. Ook de omgevingstemperatuur beïnvloedt de chemische reacties in het water.
Al deze factoren zijn van invloed op de verkleuringen van het water. Voorkomende kleuren zijn: zwart, groen, bruin, wit en geel en het sediment kan drijven, zweven of zinken

Be the first to comment

Comment on this FAQ